Rozjíždíme nový nápad - minikoncerty Petrovy cihelny.

Petrovy cihelna je projekt a sdružuje lidi, kteří rádi poháhají fyzicky hendikepovaným.

Když nemůže Mohamend k hoře, přijde hora k Mohamedovi, říká staré přísloví.V našem podání to znamená " Když nemůže člověk k hudn´bě, přijde hudba k člověku. Když nemůže hendikepovaný na koncert, přijde koncert za ním domů.Co bude výsledkem Minikoncertů Petrovy cihelny

  • Pomáháme k lepší integraci hendikepovaných a ke zlepšení jejich života v době koronaviru prostřednictvím hudby.

  • Umožňujeme muzikantům pořádání koncertů i v této nelehké době.

Petrova Cihelna má za cíl propojovat muzikanty s hendikepovanými a jejich rodinami. Muzikanti dostanou šanci nejen zahrát, ale promluvit s klientem i rodinou a tím může vzniknout hlubší osobní vazba, než na obyčejném koncertě.


21 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše